Ένα από τα προβλήματα που μπορεί να σου προκαλέσει η ακινησία είναι η μείωση της αερόβιας ικανότητας του οργανισμού σου η οποία ακμάζει με την αερόβια άσκηση.