https://4.bp.blogspot.com/-776heEvjeJI/VpfilIweC0I/AAAAAAACBWc/_q4E-nZ5axI/s246/The_biggest_Greek_flag_in_the_World_720p_-Segment_.gif

Thursday, August 27, 2015

Ο Δεκάλογος για μια ασφαλή Επιστροφή στην Γεωργία


Η ενασχόληση με τη γεωργία επαγγελματικά δεν είναι απλή υπόθεση, όπως επικαλούνται αρκετοί, ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης και ανεργίας. Πριν ασχοληθούμε με τη γεωργική παραγωγή, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι χρειαζόμαστε:


 1 Γνώση των γεωργικών πρακτικών αλλά και των καλλιεργειών που μας ενδιαφέρουν.
Τα όποια λάθη κάνει ο νέος αγρότης μπορεί να έχουν μοιραίες επιπτώσεις τόσο στην παραγωγή όσο και στο φυτικό κεφάλαιο. Πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα, θα πρέπει να παρακολουθήσουμε κάποια σεμινάρια που θα μας εισαγάγουν στα βασικά στοιχεία της γεωργικής παραγωγής (έδαφος, φυτοπροστασία κ.λπ.). Ανάλογα με το είδος φυτού που θα επιλέξουμε, θα πρέπει να εμβαθύνουμε στην καλλιέργειά του με μελέτη, συλλογή πληροφοριών από παραγωγούς που ήδη το καλλιεργούν, παρακολουθώντας εξειδικευμένα σεμινάρια, αλλά και με τις συμβουλές ενός γεωπόνου (ιδιώτη ή από τις Δ/νσεις Γεωργίας της περιοχής μας).
2 Τεχνική υποστήριξη, τουλάχιστον για το πρώτο διάστημα, από γεωπόνο.
Τα περισσότερα λάθη γίνονται στο ξεκίνημα, γι’ αυτό και θα πρέπει να συμφωνήσουμε, με ένα γεωπόνο σύμβουλο ή τον γεωπόνο του καταστήματος γεωργικών εφοδίων της περιοχής μας, να επισκέπτεται το κτήμα ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν διαπιστώνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Η επίδειξη του άρρωστου φύλλου ή φυτού στον γεωπόνο μπορεί να είναι λύση για τον ερασιτέχνη, όχι όμως για τον επαγγελματία αγρότη, αφού η έγκαιρη διάγνωση βασίζεται στην τακτική εποπτεία του κτήματος από ειδικό.
3 Ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη γεωργική γη προς καλλιέργεια.
Η έκταση και η θέση της θα μας καθορίσει τα είδη που μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Εφόσον έχουμε ιδιόκτητη γη, επιλέγουμε τα είδη που ευδοκιμούν σε αυτήν την περιοχή. Αντίθετα, αν ενοικιάσουμε έκταση, επιλέγουμε την περιοχή όπου ευδοκιμεί η καλλιέργεια με την οποία θέλουμε ν’ ασχοληθούμε. Σε κάθε περίπτωση, η έκταση της γης θα είναι επίσης καθοριστική για την επιλογή των καλλιεργειών. Η ενοικίαση θα πρέπει να γίνει με ιδιωτικό συμφωνητικό ώστε να ενταχθούμε σε προγράμματα ενίσχυσης. Μέχρι 9 χρόνια έχει ισχύ ένα απλό ενοικιαστήριο, που κατατίθεται στη ΔΥΟ της περιοχής μας, ενώ για περισσότερα χρόνια απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη.
4 Διαθέσιμο χρόνο και λογική απόσταση μεταξύ κτήματος και κατοικίας.
Ανάλογα με το χρόνο που διαθέτουμε, επιλέγουμε και καλλιέργεια. Δέντρα, αμπέλι και μεγάλες καλλιέργειες, όπως σιτηρά και όσπρια, απαιτούν σαφώς λιγότερο χρόνο από τα κηπευτικά, που απαιτούν καθημερινή παρουσία στο χωράφι. Επιπλέον, δεν πρέπει να υποτιμηθεί και η απόσταση του κτήματος από την κατοικία μας. Οσο μεγαλύτερη είναι, τόσο αυξάνεται το κόστος των μεταφορικών.
5 Αρχικό κεφάλαιο, που διαφοροποιείται ανάλογα με τα είδη των καλλιεργειών.
Πριν επενδύσουμε θα πρέπει να γίνει μια οικονομοτεχνική μελέτη για να ελεγχθεί το κατά πόσο το διαθέσιμο κεφάλαιό μας επαρκεί ή όχι. Αν τα οικονομικά μεγέθη της επένδυσής μας είναι υψηλά τότε θα πρέπει να την αναθέσουμε σε κάποιο μελετητικό γεωπονικό γραφείο.
6 Υποδομές, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος των καλλιεργειών.
Η επιλογή της καλλιέργειας θα πρέπει να γίνει έχοντας υπόψη τις απαιτήσεις της σε υποδομές τόσο κατά την καλλιέργεια όσο και κατά τη συγκομιδή, αποθήκευση, διάθεση κ.λπ. Οι μεγάλες καλλιέργειες (όσπρια, δημητριακά κ.ά.) έχουν απαιτήσεις τόσο σε αγροτικά μηχανήματα όσο και σε υποδομές για την αποθήκευση της παραγωγής. Σε περίπτωση που δεν έχουμε ιδιόκτητα μηχανήματα ή χώρους αποθήκευσης, θα πρέπει να υπολογίσουμε το κόστος για την ενοικίασή τους. Αντίθετα, οι δενδρώδεις καλλιέργειες και τα κηπευτικά μπορούν να καλλιεργηθούν με μηχανήματα μικρότερης ισχύος, ενώ η αποθήκευση των τελικών προϊόντων μπορεί να μην είναι καν απαραίτητη.
7 Προσεκτική έρευνα αγοράς για το τι θα καλλιεργήσουμε και πού θα το διαθέσουμε.
Σήμερα στην αγορά πληθαίνουν οι «έμποροι φρούδων ελπίδων», γι’ αυτό, προσοχή: ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Κάνουμε καλή διερεύνηση για τα φυτά και τα είδη που σκεφτόμαστε να καλλιεργήσουμε. Εξετάζουμε παραμέτρους όπως κόστος εγκατάστασης, έξοδα καλλιέργειας, συγκομιδής, συντήρησης, αποδόσεις της παραγωγής και -το σημαντικότερο ίσως- το πού και το πώς θα διαθέσουμε τα προϊόντα στην αγορά. Διεξάγουμε προσεκτική έρευνα για το αν υπάρχει κατ’ αρχάς αγορά για το προϊόν μας και εφόσον υπάρχει εξετάζουμε την ανταγωνιστικότητα που έχει το προϊόν αυτό στην αγορά.
8 Πιστοποίηση προϊόντων και προγράμματα ενίσχυσης.
Τα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα επιτυγχάνουν τόσο καλύτερη διείσδυση στις αγορές του εξωτερικού όσο και καλύτερες τιμές. Αρα διερευνούμε αν η πιστοποίηση των προϊόντων μας είναι εφικτή και ποια τα οφέλη της. Τέτοιες πιστοποιήσεις μπορεί να είναι: βιολογική καλλιέργεια, ολοκληρωμένη διαχείριση, προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) - εφόσον βρισκόμαστε σε τέτοια ζώνη καλλιέργειας. Επίσης, για την ένταξή μας σε κάποιο από τα προγράμματα ενισχύσεων της αγροτικής μας δραστηριότητας απευθυνόμαστε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στις κατά τόπους νομαρχίες.
9 Διάθεση για συνεργασία με άλλους αγρότες, για μείωση εξόδων παραγωγής, μεταποίησης ή διάθεσης.
Για να είναι βιώσιμη μια επένδυση ως επί το πλείστον χρειάζονται αρκετά χρήματα λόγω των απαιτούμενων υποδομών (συσκευαστήρια, θάλαμοι ψύξης, δίκτυο διάθεσης κ.λπ.). Μπορούμε να μοιραστούμε τα εν λόγω έξοδα με άλλους παραγωγούς, σχηματίζοντας εμπορικές εταιρείες, ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμούς κ.ά. Επίσης, με αυτό τον τρόπο αυξάνονται και οι ποσότητες προς εμπορία και γίνεται πιο εύκολη η πρόσβαση τόσο στις ελληνικές αλυσίδες τροφίμων όσο και στις αγορές του εξωτερικού.
10 Έκδοση των απαραίτητων αδειών.
Για διάθεση των προϊόντων μας σε λαϊκές αγορές, θα πρέπει να αποκτήσουμε την απαραίτητη άδεια. Αν πρόκειται για τις πόλεις Αθηνών – Πειραιά και Θεσσαλονίκης, την προμηθευόμαστε από τους αντίστοιχους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών, ενώ για την υπόλοιπη χώρα από τις κατά τόπους νομαρχίες. Για άδεια σε αγορά βιοκαλλιεργητών επικοινωνούμε με τους τοπικούς συλλόγους βιοκαλλιεργητών του κάθε νομού ή διαμερίσματος (Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Αττικής, Αχαΐας κ.λπ.). Αντίστοιχα, αν γίνει μεταποίηση της παραγωγής, θα πρέπει να εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες. Σε μικρή κλίμακα υπάρχει η δυνατότητα για εξαίρεση αδείας (δηλαδή οικοτεχνία) αφού υποβληθεί αίτηση στην οικεία νομαρχία. Αγροτικής

http://realfarm.gr/Blog/o-dekalogos-gia-mia-asfali-epistrofi-stin-gewrgia.html