https://4.bp.blogspot.com/-776heEvjeJI/VpfilIweC0I/AAAAAAACBWc/_q4E-nZ5axI/s246/The_biggest_Greek_flag_in_the_World_720p_-Segment_.gif

Thursday, November 17, 2011

Αν είναι δυνατόν! > Η Ελληνική Ακτοφυλακή θα λειτουργεί με αλλοδαπούς μετανάστες!!!

Αν είναι δυνατόν - Η Ελληνική Ακτοφυλακή θα λειτουργεί με αλλοδαπούς μετανάστες που θα προσληφθούν στο Λιμενικό Σώμα - Θα φορούν τις ίδιες στολές - Βάζουν δηλαδή το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Μεγάλη μάχη δόθηκε τα δύο τελευταία χρόνια ως προς το ποιο υπουργείο θα κρατήσει τελικά το Λιμενικό Σώμα. Αν, δηλαδή, θα υπάρχει ξεχωριστό υπουργείο Ναυτιλίας, στο οποίο θα ενταχθεί, αν θα ενσωματωθεί σε άλλο υπουργείο, που θα διαχειρίζεται τα θέματα της ναυτιλίας στο σύνολο τους -για παράδειγμα, το υπουργείο Ανάπτυξης- ή αν θα ενωθεί με κάποιο από τα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας, υπό κοινό επιχειρησιακό συντονιστή.
 Η τελευταία λύση επικράτησε τελικά μετά τον ανασχηματισμό του περασμένου Ιανουαρίου, επιτρέποντας στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη να συντονίζει την Ελληνική Αστυνομία αλλά και το Πυροσβεστικό και το Λιμενικό Σώμα, ιδίως σε θέματα αιχμής, όπως είναι η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.
Στο πλαίσιο αυτό, υπήρξε αναδιοργάνωση του Λιμενικού Σώματος, το οποίο μετεξελίχθηκε σε Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή.
Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που συζητείται τις ημέρες αυτές στη Βουλή, γίνεται προσπάθεια ενίσχυσης τόσο του Λιμενικού όσο και του Πυροσβεστικού Σώματος με εθελοντές, κατά τρόπο οργανωμένο, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ανάγκη αυτή είναι για τη χώρα μας ακόμη πιο επιτακτική, δεδομένης, αφενός, της υποστελέχωσης των Σωμάτων αυτών, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που δεν επιτρέπει προσλήψεις, και, αφετέρου, λόγω των έντονων προβλημάτων που απορρέουν από τις πυρκαγιές και τη λαθρομετανάστευση.
Με τρία χρόνια στην Ελλάδα, εθελοντές στην Ακτοφυλακή!
Ωστόσο, οι τρόποι που βρήκαν οι συντάκτες του νομοσχεδίου αυτού προκειμένου να υποστηρίξουν το έργο των στελεχών του Λιμενικού Σώματος είναι επιεικώς παράδοξοι και επικίνδυνοι. Διότι πώς αλλιώς θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς τη ρύθμιση που προβλέπει, για πρώτη φορά, τη συμμετοχή των μεταναστών στις δράσεις και τις αποστολές του Λιμενικού Σώματος είναι επιεικώς παράδοξοι και επικίνδυνοι.
Διότι πως αλλιώς θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς τη ρύθμιση που προβλέπει, για πρώτη φορά, τη συμμετοχή των μεταναστών στις δράσεις και τις αποστολές του Λιμενικού σώματος;
Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 1 του νομοσχεδίου ορίζει ότι υποψήφιοι εθελοντές/ εθελόντριες ακτοφύλακες μπορεί να είναι όχι μόνο Έλληνες πολίτες, αλλά και πολίτες χωρών της ΕΕ ή υπήκοοι τρίτων χωρών, ηλικίας 18 έως 60 ετών, οι οποίοι γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και έχουν μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα τρία τουλάχιστον έτη.
Εάν κάποιος συγκεντρώνει τα προσόντα αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια λιμενική Αρχή της περιοχής του για να ενταχθεί στη λεγόμενη Επικουρική Ακτοφυλακή.
Το αποφασίζον όργανο και ή διαδικασία επιλογής, όπως και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση. Οι υποψήφιοι, αφού υποβληθούν σε θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση από στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εντάσσονται σε Ομάδες Επικουρικής ακτοφυλακής, οι οποίες υποστηρίζουν τις δράσεις του Λιμενικού Σώματος ανάλογα με τα προσόντα και τις ειδικές γνώσεις τους:
Διενεργούν περιπολίες, μεριμνούν για την ασφάλεια των λουομένων, συμμετέχουν σε επιχειρήσεις διάσωσης ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα ή σε ελέγχους σκαφών κ.ο.κ.

Ούτε νόμιμη άδεια διαμονής έχουν προβλέψει!
Το ζήτημα, όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς, εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων της χώρας.
Πολύ περισσότερο, τη στιγμή κατά την οποία η χώρα μας αποτελεί τη μεγαλύτερη πύλη εισόδου παράνομων μεταναστών στην Ευρώπη.
Καταρχάς, πρόβλημα συνίστατο γεγονός ότι δεν αναφέρεται ρητώς στο νομοσχέδιο ως προϋπόθεση η ύπαρξη άδειας διαμονής σε ισχύ για τον υποψήφιο που είναι υπήκοος τρίτης χώρας.
Κι αν η ηγεσία του υπουργείου επιμένει να μπορούν να γίνονται και οι μετανάστες εθελοντές ακτοφύλακες, θα μπορούσε, αν μη τι άλλο, να περιορίσει το σχετικό δικαίωμα σε όσους έχουν αποκτήσει άδεια διαμονής αορίστου χρόνου, πράγμα που σημαίνει ότι διαμένουν τουλάχιστον δέκα χρόνια στην Ελλάδα ή, έστω, έχουν άδεια επί μακρόν διαμένοντος, έχουν, δηλαδή, συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε χρόνια στη χώρα.
Από την άλλη, οι εθελοντές μετανάστες γίνονται δεκτοί χωρίς να προβλέπονται αυστηροί έλεγχοι, συνδεόμενοι με την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι δεν έχουν τεθεί ούτε καν οι αυτονόητες δικλίδες ασφαλείας, ότι, για παράδειγμα, ο υποψήφιος δεν θα πρέπει να έχει κατηγορηθεί ή διωχθεί κατά το παρελθόν για παραβάσεις του μεταναστευτικού νόμου και ιδίως για παράνομη διακίνηση λαθρομεταναστών, παράνομη είσοδο και διαμονή, εμπόριο ανθρώπων κ.λπ.

Στα... κέντρα επιχειρήσεων με ταυτότητα εθελοντή ακτοφύλακα
Πάντως, το γεγονός ότι οι μετανάστες εθελοντές θα έχουν στολές προδιαγραφών και εξωτερικών χαρακτηριστικών ανάλογων με των στελεχών της Ακτοφυλακής δημιουργεί πρόσθετο προβληματισμό.
Όπως επίσης και το ότι θα έχουν εφοδιαστεί με ειδικές ταυτότητες εθελοντή ακτοφύλακα, οι οποίες θα τους επιτρέπουν την πρόσβαση σε επιχειρησιακά κέντρα, μέσα επέμβασης, σκάφη και όπλα, τα οποία ανήκουν στο Λιμενικό Σώμα, ή ακόμη και σε πληροφορίες για σχεδιαζόμενες επιχειρήσεις κατά δουλεμπόρων, λαθρεμπόρων κ.λπ.
Επισημαίνουμε πως η ίδια η Συνθήκη της ΕΕ αναφέρει στο άρθρο 51 ότι δικαιολογούνται περιορισμοί στην εγκατάσταση και τη δραστηριοποίηση πολιτών άλλου κράτους-μέλους, όταν πρόκειται για θέματα δημόσιας εξουσίας.
Με το νομοσχέδιο αυτό, ο αρμόδιοι; υπουργός όχι μόνο δεν εναρμονίζεται με την ευρωπαϊκή Συνθήκη, αλλά, απεναντίας, επιχειρεί κι ένα τεράστιο άλμα παραπέρα: Επιτρέπει, δηλαδή, όχι απλώς στους Ευρωπαίους, αλλά και στους υπηκόους τρίτων χωρών να συμμετέχουν και να υποστηρίζουν τις δραστηριότητες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, χωρίς καν να θέτει περιορισμούς στα καθήκοντα που μπορούν αυτοί να αναλάβουν!

200 μόρια παίρνουν οι εθελοντές στους διαγωνισμούς του Λιμενικού
Το βασικό κίνητρο, πάντως, για την προσέλκυση εθελοντών στην Ακτοφυλακή είναι τα μόρια που λαμβάνουν.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι οι εθελοντές που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία χρόνια υπηρεσίας μοριοδοτούνται με 200 μόρια στους διαγωνισμούς κατάταξης στο Λιμενικό Σώμα; Επίσης, σε περίπτωση ισοβαθμίας με άλλο υποψήφιο, υπερισχύει ο εθελοντής.
Προς το παρόν, το κίνητρο αυτό ισχύει μόνο για τους Έλληνες πολίτες, αν και το νομοσχέδιο κάνει εν γένει λόγο για τους εθελοντές ακτοφύλακες. Μέχρι τώρα πάντως, οι προκηρύξεις διαγωνισμών που αφορούν στο Λιμενικό Σώμα - αλλά και στα Σώματα Ασφαλείας γενικότερα- απευθύνονται αποκλειστικά σε Έλληνες πολίτες, όπως προβλέπει, άλλωστε, το Σύνταγμα.